Khách sạn tại Cầu Giấy - Hotels in Cau Giay Hanoi
 
 
Chọn loại phòng
Bạn muốn đặt phòng khách sạn? Hãy chọn tên khánh sạn theo danh sách ở trên Khi người dùng chọn khách sạn thì mới hiển thị các phòng tương ứng của khách sạn đó.


Brandi Hà Nội Hotel: Số 76, Đường Duy Tân, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 3795 9788 - Fax: (+84 4) 3795 9799
Brandi Hotel 2: 202 đường Trần Duy Hưng,
đường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  (+84 24) 3783 1555 - Fax:(+84 4) 3783 2079
Email: sales@brandihotel.com