Khách sạn tại Cầu Giấy - Hotels in Cau Giay Hanoi
 
 
Chọn loại phòng
Bạn muốn đặt phòng khách sạn? Hãy chọn tên khánh sạn theo danh sách ở trên Khi người dùng chọn khách sạn thì mới hiển thị các phòng tương ứng của khách sạn đó.


BRANDI HOTEL GROUP

Head office in Hanoi:

82 Dao Tan Str., Ba Dinh Dist., Ha Noi, Viet Nam

T: (+84 24) 3688 3388 - Hotline: (+84) 916390056

Branch in Nha Trang:

96 A7 Tran Phu street, Loc Tho ward, Nha Trang, Viet Nam

T: (+84 58) 3524 248


Email: sales@brandihotel.com