Khách sạn tại Cầu Giấy - Hotels in Cau Giay Hanoi
 
 
Chọn loại phòng
Bạn muốn đặt phòng khách sạn? Hãy chọn tên khánh sạn theo danh sách ở trên Khi người dùng chọn khách sạn thì mới hiển thị các phòng tương ứng của khách sạn đó.


Hệ thống khách sạn Brandi cần tuyển Nhân viên Lễ tân Nữ ca ngày tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Chi tiết
Hệ thống khách sạn Brandi cần Nhân viên Bellman kiêm Bảo vệ Khách Sạn tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Chi tiết
Hệ thống khách sạn Brandi cần tuyển nhân viên chạy bàn tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Chi tiết
Hệ thống khách sạn Brandi cần tuyển nhân viên Lễ tân tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Chi tiết
Hệ thống khách sạn Brandi cần tuyển nhân viên bên tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội
Chi tiết
12