EXECUTIVE ROOM

EXECUTIVE ROOM

Diện tích: 28m2;Quang cảnh: Thành phố;Giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn;Thêm giường: Không;Số khách cho phép: 02 người lớn;Phòng hút thuốc: Có;Phòng tắm: Bồn.

Chi tiết

Deluxe room

Deluxe room

Diện tích: 24m2;Quang cảnh: Thành phố;Giường: 01 giường đôi;Thêm giường: Không;Số khách cho phép: 02 người lớn;Phòng hút thuốc: Có;Phòng tắm: Bồn hoặc tắm đứng.

Chi tiết

CONNECTING

CONNECTING

Diện tích: 52m2;Quang cảnh: Thành phố;Giường: 02 giường đôi/ 04 giường đơn; Thêm giường: Không;Số khách cho phép: 04 người lớn;Phòng hút thuốc: Có;Phòng tắm: Tắm đứng hoặc bồn.

Chi tiết

Superior

Superior

Diện tích: 21m2;Quang cảnh: Thành phố;Giường: 01 giường đôi/ 02 giường đơn;Thêm giường: Không;Số khách cho phép: 02 người lớn;Phòng hút thuốc: Có;Phòng tắm: Tắm đứng.

Chi tiết

123movies